Trænings Holdene

Farmens Harmoni


HOLDENE

Hos Farmens Harmoni er der kun 2 deltagere på alm. Hold - du skal have været til gratis Prøve træning og mindst 1 Ene træning, før du kan melde til Hold træning -og ud fra Jettes vurdering, vælger vi sammen hvilket Hold du skal melde til. 

Holdene er inddelt efter hvor langt I er i træningen med jeres hund.

Nedenfor kan I læse lidt om Holdene, og når I har været til den Gratis Prøve træning og  mindst 1 Ene træning, afgør jeg i samråd med dig, hvilket Hold du og din hund skal være på.

Herefter kan du så tilmelde dig det Hold, som vi har aftalt.

TAK 


Tilmelding foregår under fanebladet Tilmeldingskalender!

TAK

Hos Farmens Harmoni trænes der med skud på -

startende allerede på Hvalpe Holdet.

På de øvrige Hold, som regel hvis der er hjælper på :)

Hold for Ung, Begynder og øvede Begynder:

Varighed ca. 1 - 1½ time, da der kun er 2 deltagere på hvert Hold

For at komme på disse Hold, skal din hund være over 6 mdr., have været på Motivation &/eller Hvalpe Hold, eller have været til en Gratis Prøve træning og mindst én Ene træning hos FH, først.

 

Hvis du har retriever, bliver delmålene til Brugsprøven også trænet, og vi holder stadig lydigheden, der er forbundet med jagttræningen, ved lige. Vi lærer hunden, at stole på sig selv i markeringer, stadig at komme mere direkte hjem med dummyen og aflevere den pænt, at blive kaldt hjem uden fund af dummy, at hente dummyen på en tilbagesending (dirigering), og at blive stoppet på fløjte. Vi træner også  videre med at hunden  kommer direkte hjem, selvom der ligger flere dummyer, som f.eks. i søget,  og vi strækker stadig øvelserne over længere og længere afstand.


Hold træning, er også for at  give hunden distraktioner, når den bliver trænet, som f.eks. at der bliver kastet dummyer i nærheden, mens føreren går fri ved fod med hunden. Vi træner stadig lineføring, fri ved fod, bliv på mindst 50 m., korte markeringer, også kastet af føreren, og skud med 6 mm. pistol.


Jeg vælger i samråd med dig, om du skal på en af disse Hold.

Hold for Elite


Varighed ca. 1½ - 2 timer, da der kun er 2 deltagere på hvert Hold

For at komme på dette Hold, skal du enten have været

til en Gratis Prøve træning og mindst én Ene træning hos FH først, eller have været på øvede Begynder og Øvet Hold, og din hund skal være over 1½ år.

  

Der trænes selvfølgelig stadig med den lydighed, der er forbundet med jagttræningen. Hunden går stadig direkte på dummyen uanset terrænskifte, hunden skal stadig  stole på sig selv i markeringer uden at blive dirigeret, hente dobbelt og linje markeringer, blive stoppet på dirigering og stadig blive kaldt hjem uden dummy. Vi opbygger tramp, hvor hunden stadig kommer direkte hjem, selvom der ligger flere dummyer. Der trænes retningsbestemt søg  og vi strækker stadig øvelserne over længere og længere afstand, og hundene bliver sendt i flow. Vi træner smallere vinkler med flere steder.


Hold træningen er stadig for at  give hunden distraktioner, når den bliver trænet, som f.eks. at der bliver kastet dummyer i nærheden, mens føreren går fri ved fod med hunden. 


Jeg vælger i samråd med dig, om du skal på dette Hold.

Træning i Vand


er er ikke et egentligt Hold for træning i vand, men til gengæld, er der træning i vand, så snart kursisterne ønsker det til alle træninger.

Ønsker nogle kursister et Hold kun til vand, så opretter vi det :)


Jette vælger i samråd med jer, om vi skal oprette et Hold, og på hvilket tidspunkt.

Hold for Motivation & Hvalpe:


Varighed ca. ½ - 1 time - da der kun er 2 deltagere pr. Hold - hvalpene kan være på disse Hold fra de er 3 mdr. til de er 6 mdr..

 

Der startes med Motivations træning når hvalpen er ca. 3 mdr. (færdigvacc.) og det er begyndelsen på al den lydighed, der skal til i hverdagen, men som også er forbundet med jagttræningen. Hvalpen skal lære sit navn, at komme på et hjemkald, at sætte sig, at kende blive-øvelsen, at gå i line og uden line, hente en dummy, at være opmærksom på sin fører, og det hele "leger" vi ind i hvalpen.


Ved 4 mdr. alderen bliver det Hvalpe træning, og her holder vi selvfølgelig lydigheden ved lige, men begynder også på at lære hvalpene, at hente dummyer, at komme hjem til føreren med dummy og aflevere til hånd. Desuden lærer hvalpen, at tage en dummy fra hånd, bære den ved siden af føreren, mens I går, og aflevere den til hånd. Hvalpen skal også lære at blive siddende på længere afstand fra føreren, og så introducerer vi hvalpen til et søg. 


Hvalpe træningen, er også for at socialisere hunden, f.eks hvis føreren skal træne det at være lydhør overfor dennes signaler med larm fra andre hunde og førere. 

Hold for Øvet


Varighed ca. 1 - 1½ time, da der kun er 2 deltagere på hvert Hold

For at komme på dette Hold, skal du enten have været

til en Gratis Prøve træning og mindst én Ene træning hos FH først, eller have været på Begynder eller øvede Begynder Hold, din hund skal være over 1½ år.

  

På dette Hold trænes selvfølgelig stadig med den lydighed, der er forbundet med jagttræningen. Vi lærer hunden at gå direkte på dummyen uanset terrænskifte, stadig at stole på sig selv i markeringer uden at blive dirigeret, at hente dobbelt og linje markeringer, at blive stoppet på dirigering og stadig, at blive kaldt hjem uden dummy. Vi opbygger tramp, hvor hunden stadig kommer direkte hjem, selvom der ligger flere dummyer. Der trænes retningsbestemt søg  og vi strækker stadig øvelserne over længere og længere afstand, og vi opbygger det at blive sendt i flow. Vi træner smallere og smallere vinkler.


Hold træningen, er også for at  give hunden distraktioner, når den bliver trænet, som f.eks. at der bliver kastet dummyer i nærheden, mens føreren går fri ved fod med hunden. 


Jeg vælger i samråd med dig, om du skal på dette Hold.

Speciel Begynder & Øvet


På disse Hold er der 4 deltagere pr. Hold.

Alle der ønsker at deltage, skal have været til en Gratis Prøve træning, mindst 1 Ene træning og have været på et af de almindelige Hold.

 

BEGYNDER:  3 timers træning. For at kunne deltage på dette Hold, skal din hund skal være min. 1 år., og have været til mindst én Ene træning og på Begynder Hold træning hos FH. Der bliver trænet ro på post, da det er her føreren har mulighed for det, med flere deltagere end ellers hos FH. Vi holder alt det ved lige som hundene har lært til hudløshed, og håndhæver især lydigheden. Vi bygger øvelserne op, så hundene bliver trygge i opgaverne og får tillid til deres fører. Vi træner i vand om sommeren, og der er skud på til øvelserne fra tid til anden.


ØVET:  4 timers træning. For at kunne deltage på dette Hold, skal din hund være min. 1½ år, du skal have været til mindst én Ene træning og på Øvet Hold træning hos FH. Din hund skal kunne arbejde sammen med andre hunde i øvelserne, og det er et must, at der bliver trænet ro på post, da hunden har mange distraktioner, når de andre hunde på Holdet bliver trænet. Vi holder alt det ved lige som hundene har lært til hudløshed, og håndhæver især lydigheden. Vi bygger øvelserne op, så hundene bliver trygge i opgaverne og får tillid til sin fører. Vi træner i vand om sommeren og der er skud på til øvelserne fra tid til anden.


Jeg vælger i samråd med dig, hvilket Hold du skal på.

FARMENS HARMONI

Østvej 15 - 3230 Græsted -

farmensharmoni@outlook.dk 

Mobil 30 70 05 87 

MobilePay 87711

Copyright @ All Rights Reserved